تست سنج عمر

تست سنج عمر

فارغ از این موضوع که زندگی امروزهملال آور هست یا نیست؛ از آنجا که طول عمر به آرزوی بزرگ برای بنی آدم بوده و هست؛اقدام به طراحی یک تست سنجش احتمالی طول عمر کردیم که با محاسبه دقیق اعداد آن طولعمری که برایتان متصور است، بدست خواهید آورد.

البته الان از هرکی بپرسی زندگی خوش میگزره جوابشمعلومه چیه؟

میگه نه بابا چه خوشی ..چه کشکی چه دوغی ... صبحمیریم سر کار شب خونه بعدشم یه چی میخورم میخوابم

حالا بگذریم...

بدین منظور با محور ساختن عدد 65 که متوسط امید بهزندگی در کشورمان است، شما باید اعداد خواسته شده در هر مرحله را کم یا زیادکنید:

1.اگر اکنون بالای 65 هستید، باشد (بزنید به تخته ودر این سنجش هم شرکت نکنید)چون زیادی هم عمر کردین

2.اقشار آسیب پذیر 5 سال کم و دیگران همان قدر زیاد .

3.افراد بیکار و جویای کار 3 سال کم و بقیه هیچ کارینکنند تا بعد.

4.روزنامه نگارید. هر چی دلتان میخواهد کم کنید. نیستید 5 سال اضافه کنید.

5.اگر میخواهید ورزش کنید و جایی پیدا نمیشود یابلیت اماکن گران است، 3سال کم و مخالف آن همان قدر زیاد.

تبصره: دویدن دنبال اتوبوس و پیاده روی برای کار،ورزش نیست. احتمالا آرام آرام به ارزش تبدیل میشود.

6.برای هر دوره شرکت در کنکور و رد شدن در آن، یکسال کم کنید؛ تا حداکثر 3 نوبت (از نوبت سوم به بعد عادی میشود) دخترا 2برابر

7.اگر پیکان مدل بالا دارید یک سال کم و اگر ماشینخارجی گران قیمت دارید برو خوش باش بی خیال طول عمر.

8.انواع سالاری ها، مثل مردسالاری، زن سالاری، فرزندسالاری و غیره سالاری برای هر کدام یک سال کم.

9.هنرمند یا نویسنده اید. راستش چطور زنده اید.

10. پای تلویزیون نشینان 2 سال کم وتحریم کنندگانتلویزیون هما اندازه زیاد.

11. حداکثر سالی یک بار میوه تازه و غذای خوبمیخورید، 5سال کم و اگر بین غذاها و میوه های رنگارنگ گم شده اید یه عالمه زیاد.

12. متاهل ها 2 سال کم، مجرد ها هم 2 سال کم. (فرقینمیکنه هردوش موجب دردسره)

13. اگر در تهران هستین 10 سال کم کنین چون کم کمشده  سال از عمرتونو تو ترافیکین

14. اگر در گروه مارشال عضوید خانوما از 25 بالاترنمیرن اقایون هم تا 35 همتون جوون میمونید .دلیلشم تابلو اگه نگرفتین بگین تا توامیل بعدی بگم دلیلشو

در پایان اعداد را جمع کنید.چنانچه در بین شماافرادی متوجه شدند که با کسر سالهای فوق الاشاره عملا چیزی ته بساط عمرشان باقینمانده، نترسند. آنچه مهم است ، عرض عمر است نه طول عمر. اگر به این مساله اعتقادندارید از باقیمانده عمر یه چند سال دیگر هم کم کنید

 

/ 0 نظر / 17 بازدید